برنا: طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت (WHO) فقط ۵ تا ۱۵ درصد زايمان ها در دنيا منجر به سزارين مي شود در حالي که براساس تحقيقات موجود، ۴۰.۴ درصد زايمان ها در ايران به روش سزارين انجام مي شود.

براساس اين گزارش سزارين هاي غيرضروري، علاوه بر خطرات آن به عنوان يک عمل جراحي بزرگ براي مادر و نوزاد، باعث تحميل هزينه هاي فراوان به خانواده و جامعه مي شود. عفونت، خونريزي، عوارض بيهوشي، احتمال نياز به تزريق خون و عوارض رواني از خطرات اثبات شده سزارين براي مادر است و در مورد نوزاد مي توان به مشکلات تنفسي، تولد زودرس نوزاد اشاره کرد.

مادراني که سزارين مي شوند، نوزاد چندين ساعت از مادرش دور است و مادر در امر شيردهي و دادن آغوز به نوزادش با مشکل مواجه مي شود. اين در حالي است که مدت بستري شدن بعد از زايمان طبيعي بسيار کمتر از سزارين است و مادران مي توانند زودتر به زندگي عادي و جمع خانواده بازگردند در حالي که سزارين ارتباط بين مادر و نوزاد، شيردهي و حضور در جمع خانوادگي را به تاخير مي اندازد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان