خبرگزاري فارس: عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان گفت: سياست‌هاي كارآفريني زنان توسط شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان تصويب شد كه در آن توجه به خوداشتغالي زنان سرپرست خانوار و بي‌سرپرست و استفاده از زنان نخبه و توانمند در اقتصاد كشور مورد توجه قرار گرفته است.

بتول محتشمي در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: به منظور پيشگيري از اشتغال كاذب زنان بايد نسبت به احتساب ارزش مادي و معنوي كار خانه‌داري تلاش كرد؛ زنان خانه‌‌دار در آمارهاي ملي كشور به حساب نمي‌آيند در حالي كه فعاليت‌ خانه‌داري و توليداتي آنها در خانه نقش بسياري در توليد ناخالص ملي دارد.

وي افزود: در سياست‌هاي اشتغال زنان مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارزش‌گذاري كار خانگي زنان درخواست شده است، مركز آمار مي‌تواند با اصلاح شاخص‌هاي آماري، آمار كمي و كيفي فعاليت زنان خانه‌دار را محاسبه كند و با بررسي ميزان نقش آنها در توليد ملي به منظور بيمه‌ زنان خانه‌دار و قوانين حمايتي دوران بازنشستگي و از كارافتادگي آنها اقدام كند.

عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان با بيان اينكه يك راهبرد اساسي ديگر در حوزه زنان، توانمند سازي و ارتقاي مشاركت اقتصادي آنهاست، عنوان كرد: تقويت مشاغل خانگي و آموزش‌هاي لازم به زنان در اين زمينه به ارتقاي مشاركت اقتصادي آنها و حفظ امنيت خانواده كمك مي‌كند.

محتشمي بيان كرد: امروزه زنان كشور، سرمايه‌‌ها و اموالي دارند كه آن را در بانك نگه داشته يا براي خريد طلا صرف مي‌كنند و اين اموال در جريان توليد كشور قرار نمي‌‌دهند؛ دولت بايد به منظور سرمايه‌گذاري زنان در اقتصاد كشور اطلاعات دسترسي به بازار، مواد اوليه، توليد و عرضه را در اختيارآنها قرار دهد و براي عرضه توليدات خانگي زنان در بازارهاي خود اشتغالي اقدام كند.

وي دوركاري را به منظور افزايش ساعت حضور زنان در خانه طرح مفيدي دانست و اضافه كرد: حفظ امنيت شغلي زنان در طرح دوركاري بايد مد نظر قرار بگيرد همچنين حمايت از ايجاد مؤسسات توليد خانوادگي با هدف بهره‌برداي از فعاليت مولد زنان خانه‌دار و ارتقا فرهنگ كار و تلاش جمعي بايد مورد حمايت قرار بگيرد.

محتشمي شاخص‌هاي سرمايه گذاري زنان در كشور را پايين دانست و بيان كرد: توانمند سازي زنان كشور به منظور استفاده از سرمايه‌هاي آنها در راه توسعه اقتصادي ضرورتي غير قابل انكار است.

عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان با اشاره به اينكه در تبليغات تلويزيوني بايد از ترويج روحيه مصرف گرايي در ميان خانواده‌ها خودداري كرد، گفت: رسانه‌ها بايد الگوهاي صحيح مصرف را به مردم آموزش دهند و نسخه‌هاي استاندارد مصرف را در حوزه‌‌هاي مختلف مانند انرژي و ارتباطات فرهنگ‌سازي كنند هم‌اكنون شاهد هستيم كه هزينه‌هاي زيادي از سوي زنان براي خريد لوازم آرايشي صرف مي‌شود كه بايد اين الگوها را در كشور تغيير داد.

وي افزود: با نامگذاري‌هاي صورت گرفته در هر سال نبايد به صورت شعاري برخورد كرد در سال جهاد اقتصادي بايد آيين ‌نامه‌هاي اجرايي، سياست‌هاي تأثيرگذار بر مجاهدت اقتصادي زنان را استخراج كرد و حضور زنان را در صحنه اقتصاد كشور پر‌رنگ كرد.

محتشمي بهبود وضعيت اقتصادي كشور را تا حد زيادي نيازمند آشنايي زنان با وظايف خود دانست و افزود: زير ساخت‌هاي فرهنگي، حقوقي، آموزشي و تربيتي موانع و محدوديت‌‌هايي را در زمينه اجراي سياست‌هاي مصوب حوزه زنان ايجاد مي‌كنند؛ نهادهاي دولتي و تشكل‌هاي غير دولتي زنان بايد كارگروهي عملياتي به منظور تدوين راهبردهاي ارتقاي نقش زنان در جهاد اقتصادي تدوين كنند و با افزايش تعامل خود با دستگاه‌هاي اجرايي به تبيين نقش زنان در اين حوزه پرداخته و مراكز قانونگذاري با اجراي اين راهبردها زمينه ايفاي نقش زنان را فراهم كنند.

وي ادامه داد: كارآفريني علاوه بر انعطاف پذيري مبتني بر خلاقيت است و كارآفريني زنان با توانمندي‌ها و فعاليت‌هاي خانه‌داري آنها هماهنگ است از اين رو در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان با تلاش بسيار توانستيم سياست‌هاي كارآفريني زنان را به تصويب اين شورا رسانده كه هم اكنون اين سياست‌‌ها در انتظار تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

محتشمي افزود: سياست‌هاي كارآفريني زنان كه توسط شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان تدوين شده است، بر مسئله خوداشتغالي زنان و هماهنگي اشتغال آنها با شغل مادري تكيه دارد همچنين توجه به خوداشتغالي زنان سرپرست خانوار و بي‌سرپرست و استفاده از زنان نخبه و توانمند در اقتصاد كشور مورد توجه قرار گرفته است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان