كتر عباس محمدي اصل، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) اظهار كرد: اين اثر نسبت پديده‌هاي جغرافيايي به‌ويژه جغرافياي انساني را با جنسيت بررسي مي‌كند.

وي افزود: هنگام ترسيم نقشه حضور نيروي انساني در مناطق مختلف، تراكم جمعيت زنان در خانه و تراكم جمعيت مردان در محيط‌هاي كاري نظير ادارات، شركت‌ها و سازمان‌ها تصور مي‌شود. جمعيت بازارها نيز به صورت زنان در حال خريد و مردان در حال فروش مشخص مي‌شود.

محمدي‌اصل ادامه داد: در اين كتاب بررسي مي‌شود كه پديده‌هاي جغرافيايي بر حسب حضور و عملكرد زنان و مردان چه شكلي پيدا مي‌كنند. براي مثال حضور زنان در مزرعه پررنگ‌تر و تاثير آنان در اين مكان قوي‌تر است. در بررسي تعامل زنان با محيط جغرافيايي اين نتيجه حاصل شد كه در اين تعامل، عنصر هماهنگي از برجستگي زيادي برخوردار است. اين در حالي است كه مردان از عنصر سلطه‌جويي در برخورد با محيط اطراف‌شان بهره مي‌گيرند. بنابراين تخريب محيط زيست حاصل اين نگاه مردانه است.

اين نويسنده كه تاكنون كتاب‌هايي را با محوريت موضوع جنسيت تاليف كرده است، درباره دليل علاقه‌اش به اين حوزه گفت: با توجه به اين كه تخصصم در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي است، به نظرم آمد كه موضوع جنسيت ،قابليت بررسي در اين حوزه را دارد. همچنين از سال 2000 به اين سو، ‌تكنولوژي، محيط زيست، شهروندي و جنسيت به عنوان چهار محور اصلي هزاره سوم تعيين شده‌اند.

وي افزود: در كتاب‌هايي كه تاليف كرده‌ام، كوشيدم اين موضوع را از زاويه‌هاي مختلفي بررسي كنم، چرا كه جامعه ايران از جمله جوامعي است كه جنسيت در آن بسيار قابل بررسي است. همچنين اين موضوع نقشي محوري دارد،‌ در حالي كه تاكنون پژوهش‌هاي اندكي درباره آن انجام شده‌اند.

محمدي اصل يادآور شد: برداشت‌هاي من از رفتارها و منش‌هاي زنانه شايد به نظر مثبت برسند، اما اين برداشت‌ها حاصل واقعيتند. حاكم كردن نگاه زنانه در جامعه كه توام با سازش‌كاري و آرامش است به معناي سلطه زنانه بر جامعه نيست. اكنون سلطه مردانه بر جامعه حاكم است كه نتايجش را مي‌بينيم. هدف اين كتاب استفاده برابر از توان‌مندي‌هاي زنان و مردان است.

اين نويسنده در پايان گفت: مقصود از مديريت زنانه، مديريت بي‌سالار و مشاركتي است؛ به گونه‌اي كه هيچ انحصاري در آن مشاهده نمي‌شود.

كتاب «جنسيت و جغرافيا» در بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران كه از 14 تا 24 ارديبهشت برگزار مي‌شود، از سوي انتشارات گل‌آذين عرضه خواهد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان