خبرگزاري بين المللي زنان: رئیس دانشکده علوم و فنون دانشگاه جده گفت شرایطی فراهم شده تا برای نخستین بار زنان بتوانند در رشته روزنامه‏نگاری این دانشکده تحصیل کنند.
به گزارش خبرگزاري زنان ؛ “نادیه باعشن” رئیس واحد خواهران دانشگاه جده گفت طی هماهنگی‏ای که با دانشکده علوم و فنون این دانشگاه انجام شده، دختران نیز می‏توانند به زودی برای نخستین بار در رشته روزنامه‏نگاری این دانشکده تحصیل کنند.

به گفته این استاد دانشگاه جده، بازار رسانه عربستان در حال حاضر نیاز زیادی به روزنامه‏نگار تحصیل‏کرده و آموزش‏دیده دارد و دختران نیز می‏توانند با توجه به استعدادهایی که دارند به زودی در این بازار رشد کرده و به مناصبی چون سردبیری روزنامه‏ها و رسانه‏ها دست یابند.

دکتر عبدالله دحلان رئیس دانشکده علوم و فنون این دانشگاه نیز گفت موافقت وزارت علوم علوم برای جذب دختر در این رشته اخذ شده و به زودی کار پذیرش دانشجو نیز آغاز می‏شود.

دحلان گفت متأسفانه در حال حاضر تنها چهاردرصد روزنامه‏نگاران عربستانی آموزش‏دیده بوده و دارای تحصیلات آکادمیک ژورنالیسم هستند و نودوشش درصد بقیه کاملا با مقوله رسانه بیگانه‏اند!

به گفته دحلان قرار است دانشگاه جده و دانشگاه “باکینگهام نیویونیورسیتی” قوی‏ترین دانشگاه انگلیس در زمینه آموزش روزنامه‏نگاری و رسانه و نیز دانشگاه “باکس” از دیگر مراکز مهم آکادمیک آموزش علوم رسانه در اروپا، جهت آموزش این رشته به دانشجویان عربستانی با یکدیگر قرارداد همکاری امضا کنند تا دانشجویان روزنامه‏نگاری سعودی به انگلیس اعزام شوند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان