شهرزاد نیوز: تا کنون کافه و رستوران مراکزی برای آشنایی افراد بوده اند. منشاء بسیاری از روابط و ازدواج ها به اولین دیدار و آشنایی در کافه ها برمی گردد.

جدیدا در لاهه (هلند) کافه طلاق به راه افتاده است. هر ماه در کافه یک کتابفروشی بزرگ در این شهر، افرادی که در آستانه طلاق اند، حضور می یابند و تجارب و اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار می دهند و سئوالات خود در زمینه های مختلف مربوط به طلاق، از جمله جنبه های حقوقی، مالی و روانی را طرح می کنند.

یک تیم متشکل از یک حقوقدان و یک روانشناس به سئوالات حضار در مورد جنبه های حقوقی و روانی طلاق به سئوالات پاسخ می دهند. ورود به جلسات ماهانه کافه طلاق رایگان است و امکان گفتگوهای خصوصی با متخصصین حاضر نیز وجود دارد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان