گروه علمی ـ تخصصی جامعه‌شناسی مسائل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران برگزار می‌کند:

نمایش فیلم مستند:
تولد نامیمون دختر

با معرفی و ترجمه متن
دکتر داور شیخاوندی

زمان: شنبه 27/1/90 ساعت: 17
مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه‏شناسی ایران

همچنین گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‏شناسی ایران سمینار کارکردهای فرهنگی تکنولوژی‌های
زیباسازی و جوان‌سازی صورت و بدن زنان را باحضور دکتر افسر افشارنادری، دکتر شیلا میرزاده در تاریخ دوشنبه 29/1/1390 ساعت : 16:30 در سالن‏کنفرانس انجمن جامعه‏شناسی ایران برگزار می‏کند.

مکان: بزرگراه جلال‏آل‏احمد، پل‏گیشا، دانشکده‏علوم‏اجتماعی دانشگاه‏تهران

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان