انجمن قلم آمريکا، روز چهارشنبه نسرين ستوده، نويسنده، فعال حقوق بشر و وکيل زندانی در ايران را به عنوان برندۀ جايزۀ آزادی قلم اعلام کرد. در بيانيه انجمن قلم از نسرين ستوده به عنوان يکی از رهبران جنبش زنان و مدافع حقوق کودکان در ايران نام برده شده است. جايزه انجمن قلم آمريکا به شخصيت‌های ادبی بين المللی که به دليل اقدام يا دفاع از حق آزادی بيان تحت تعقيب قضايی قرار گرفته و يا زندانی شده اند تعلق می گيرد. اين جايزه در ۲۶ آوريل ۲۰۱۱ (ششم ارديبهشت)، در موزه تاريخ طبيعی آمريکا در نيويورک به برنده اهدا خواهد شد. برپایه اين گزارش احتمالا شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، در اين مراسم از سوی نسرین ستوده این جایزه را دریافت خواهد کرد. رييس انجمن قلم آمريکا “کوآمه آنتونی آپيا” در این زمینه گفت: «در زمانی که زنان و مردان سراسر جهان بطور مسالمت آميز در کنار يکديگر ايستاده اند تا اين حقيقت بسيار اساسی را بارديگر خواستار شوند، او (نسرين ستوده) در يکی از بدنام ترين زندانهای جهان است و اين مایۀ شرم حکومت ايران است. »

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان