دختر یکی از فعالان حقوق بشر بحرین در اعتراض به بازداشت پدر و سه نفر از اعضای خانواده اش اعتصاب غذا کرد.
عبدالهادی الخواجه ، سرشناس ترین فعال حقوق بشر بحرین روز شنبه گذشته در خانه دخترش ، بهمراه دو تن دیگر از اعضای خانواده دستگیر شده یود.
زینب الخواجه که روز سه شنبه اعتصاب غذای خود را آغاز کرد ،گفته است تا آزادی پدر و دیگر اعضای خانواده اش به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد.
مارک تونر ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است که دولت آمریکا موضوع دستگیری این فعال حقوق بشر را پیگیری میکند. به گفته آقای تونر آمریکا از مقامات بحرینی خواسته است به شهروندان آن کشور اجازه دهند نظراتشان را آزادنه بیان کنند.
ماه گذشته بدنبال تظاهرات ضد حکومتی، دولت بحرین برای کنترل اوضاع حالت فوق العاده در کشور اعلام کرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان