انجمن جامعه شناسی: گروه مطالعات زنان به مناسبت روز جهانی زن برگزار می کند:

  • ارائه یک گزارش: “کامیابی ها و ناکامی های زنان در سالی که گذشت” / مریم میرزا نژاد
  • “نقدی بر آثار ترجمه و تالیف  در حوزه زنان؛ بررسی محتوای کتاب های ترجمه و تالیف با رویکرد انتقادی” / دکتر شهلا اعزازی

بخش ویژه

  • تقدیر از خانم منیژه نجم عراقی  به پاس تلاش های بی وقفه در ترجمه متون فمینیستی

زمان: دوشنبه های ۱۷ اسفند ساعت ۱۷ تا ۱۹

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان