انجمن جامعه شناسی: گروه مطالعات زنان به مناسبت روز جهانی زن برگزار می کند
 
ارائه یک گزارش: “کامیابی ها و ناکامی های زنان در سالی که گذشت” / مریم میرزا نژاد
“نقدی بر آثار ترجمه و تالیف  در حوزه زنان؛ بررسی محتوای کتاب های ترجمه و تالیف با رویکرد انتقادی” / دکتر شهلا اعزازی
بخش ویژه
 
تقدیر از خانم منیژه نجم عراقی  به پاس تلاش های بی وقفه در ترجمه متون فمینیستی  
زمان: دوشنبه های ۱۷ اسفند ساعت ۱۷ تا ۱۹
مکان: بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان