شهرزاد نیوز: رونمایی از منشور اخلاق پرستاری و تقدیر از چند پرستار نمونه در روز پرستار، با حضور رحیم مشایی، مشاور و رئیس دفتر احمدی نژاد، برگزار شد.

وی طی سخنانی، ضمن تبریک میلاد زینب و روز پرستار، پرستاری را “نماد عشق ورزیدن” نامید و گفت که در این حرفه باید “احساس نوع‌دوستی و انسان‌دوستی درعالی ترين مراتب” باشد و پرستاران برای اينكه بتوانند نقش روحيه‌آفرينی خود برای بيماران را به بهترين شكل ايفا كنند، بايد خودشان “فارغ از دغدغه‌های معمول زندگی و معيشت” باشند. به گفته وی، چنانچه پرستاران فارغ از دغدغه های اقتصادی و معيشتی باشند، به منبعی از انرژی مثبت برای روحيه دادن به بيماران تبديل خواهند شد. و تأکید کرد که دولت مسئوليت خود می داند كه از اين قشر پشتيبانی و حمايت كند.

رحیم مشایی در حالی از پشتیبانی و حمایت دولت از پرستاران سخن گفت که طبق گزارش رسانه ها، بیش از یک سال از وعده پرداخت مابه التفاوت ساعت کار پرستاران توسط احمدی نژاد گذشته و تا کنون جز کلمات زیبا چیزی عاید آنان نشده است.

گفتنی است که در این میان رحیم مشایی از ریاست دفتر احمدی نژاد برکنار شده و بقایی، همراه دیگر احمدی نژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی، با حفظ سمت، به این مقام گماشته شده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان