شهرزاد نیوز: زنان حاضر در میدان تحریر قاهره اکنون با نگرانی به برنامه های نیروهای مذهبی این کشور در انتخابات ماه سپتامبر نگاه می کنند.

به گفته نهاد ال قُمصان، رئیس مرکز حقوق زنان قاهره، زنان مصری تک تک قوانین را در آینده زیر ذره بین خواهند برد. نگرانی بیش از همه از برنامه های اخوان المسلمین و سلفی هاست. این ها می خواهند زنان را به آغاز اسلام برگردانند و حقوق زنان را حذف کنند.

به گفته وی، عده ای هم دستاورد های زمان مبارک را، که همسرش سوزان خود را برای نمایش در عرصه بین المللی در رأس آن قرار می داد، بهانه کرده اند و از حالا می گویند که می خواهیم قوانین آن “بانوی اول” را حذف کنیم.

وی که مرکز زنان را در سال 1996 بنیاد گذاشته، معتقد است که چنین نگاهی به قوانین پیش از انقلاب قوانین مترقی را هم زیر سوال می برد. از جمله قانون حق شهروندی مصوبه سال 2004 که طبق آن زن می تواند حق شهروندی یا تابعیت خود را به همسر و فرزندانش نیز گسترش دهد.

کریمه کمال، روزنامه نگار المصر الیوم، تهدیدات علیه زنان “کم پوشش” را بسیار جدی می داند. به گفته وی این تهدیدات به هیچ وجه شایعه نیستند و حتا سخن از ربودن زنان نیز در میان است.

التونسی نیز که در حال نوشتن کتابی درباره زنان مطلقه است، بر این باور است که زنان خاورمیانه به تغییری بنیادین نیاز دارند و همراه با آن تمام جامعه نیز به این تغییر نگاه به جنسیت نیازمند است.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان