شهرزادنیوز: نمایندگان پارلمان اروپا روز سه شنبه 5 آوریل، با اکثریت بالایی، به استراتژی سیاسی فراگیری جهت مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت رای دادند.

اِوِلین رگنر، نماینده پارلمان اروپا از حزب سوسیال دمکرات اتریش، در این رابطه اظهار داشت: با وجود سال‌ها توجه به این موضوع، هنوز هم نتوانسته‌ایم به این نوع از جنایات پایان بدهیم. دیگر زمان آن رسیده است که اتحادیه اروپا مسئولیت خود را در این زمینه دریابد و قوانین مربوطه را به اجرا بگذارد.

طبق این مصوبه، خشونت علیه زنان، در زندگی زناشویی به صورت رسمی یا همزیستی، باید در تمام کشورهای عضو جامعه اروپا مجازات در پی داشته باشد و هر گونه توجیه فرهنگی، سنتی و مذهبی خشونت پس زده شود.

از دیگر تمهیدات این مصوبه، آموزش بهتر مقامات قضایی و مأموران پلیس برای برخورد آنان با قربانیان خشونت جنسی است.

به گفته اولین رگنر، نقطه ضعف این قانون، توجه کمتر آن به مزاحمت و خشونت در محل کار است، اگرچه مبارزه بر سر محل کار در سال‌های اخیر شدت گرفته است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان