شهرزادنیوز: با وجود گذشت یک سال از وعده پرداخت مابه التفاوات ساعت کار پرستاران، در روز پرستار سال گذشته توسط دولت احمدی نژاد، هنوز وعده ها تحقق نیافته و پرستاران همچنان منتظر پرداخت مطالبات قانونی خود هستند.

سال گذشته در پی مطرح شدن کاهش ساعت کار پرستاران تا زمان استخدام 23 هزار پرستار جدید، احمدی نژاد خطاب به وزیر بهداشت گفته بود که از ابتدای فروردین 89 مابه التفاوت ساعت کار پرستاران به آنها پرداخت شود. حال روز پرستار، که آن را متناسب با روز تولد زینب انتخاب کرده اند، فرا رسیده و جز وعده چیزی عاید این “فرشتگان سپید پوش” و “فرشتگان صبور” و “مهر آفرینان شامگاهان درد”، القابی که در سایت های حوزه علمیه به پرستاران اعطا گردیده، نشده است.

به گزارش رسانه ها، بد قولی مسئولان تنها به عدم پرداخت مابه التفاوت ساعت کار پرستاران ختم نمی شود، بلکه پرداخت پاداش ها و سایر مزایای جامعه پرستاری نیز با تاخیرهای چند ماهه صورت می گیرد و حتا برخی از دانشگاه های علوم پزشکی همواره با تاخیرهای طولانی، حق و حقوق پرستاران را پرداخت می کنند.

این خلف وعده ها در حالی صورت می گیرد که به گفته کارشناسان، پرستاران در معرض انواع بیماری ها و نیز از کارافتادگی پیش از بازنشستگی و مشکلات روحی ناشی از کار طاقت فرسا هستند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان