{{خبرآن لاین:}} نمایندگان مجلس در بررسی طرح تاسیس و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد، انجام کمک‌های دولتی به این سازمان‌ها را ممنوع کردند.

به گزارش خبرآنلاین، در یکی از بندهای این طرح، به کمک​های مالی دولت به NGO​ها اشاره شده بود که نمایندگان با آن مخالفت کرده و از اصل طرح خارج کردند. البته هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می​تواند یکی از منابع مالی سازمان‌های مردم‌نهاد باشد.

براساس ماده 13 این طرح، سازمان مردم‌نهاد حق دارند برابر قوانین و مقررات جاری کشور با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخل و خارج از کشور با رعایت ماده 12 این قانون مبادرت به عقد قرارداد نماید

گفتنی است با موافقت نمایندگان مجلس هیات عالی و هیات‌های نظارت استان و شهرستان موظفند ضمن استعلام از وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات و دستگاه تخصصی مربوط موافقت یا عدم موافقت خود با تشکیل سازمان‌های مردم نهاد را حداکثر ظرف دو ماه به متقاضی اعلام کنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان