ایلنا: مشاور سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر باید تبدیل به سند ملی راهبردی و بصورت کلان تصویب شود.

به گزارش ایلنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهیل معینی افزود: همه دستگاه های دولتی و غیردولتی در این زمینه وارد عرصه عمل شوند تا بتوانیم طی بازه زمانی سه تا پنج سال موفق به کاهش اعتیاد در کشور شویم.وی ادامه داد: مصرف مواد مخدر در همه کشورهای جهان وجود دارد ولی زمانی این موضوع مساله ساز می شود که تبدیل به مساله اجتماعی و بحران شود، یعنی بخش وسیعی از جمعیت فعال یک کشور درگیر اعتیاد شوند و سن اعتیاد نیز کاهش یابد.

معینی ادامه داد: تغییر مصرف مواد مخدر از نوع سنتی به صنعتی و افزایش اعتیاد در میان زنان از جمله مشکلات پیش رو در حوزه مواد مخدر است که این مسائل بسیار جای نگرانی دارد و باید اقدامات لازم صورت گیرد.

مشاور سابق وزیر تعاون افزود: وضعیت نامناسب اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمدهای ناشی از تهدید و تحریم ها نیز به مساله اعتیاد در کشور دامن زد که امیدواریم با برنامه های جامع بتوان میزان اعتیاد را در کشور کاهش داد و مانع از رشد بیشتر آن شد.

معینی تصریح کرد: افزایش رشد اعتیاد هشدار است و رشد اعتیاد موید این مساله بوده که برخی سیاست های اجرایی در حوزه اجتماعی تاکنون موفق نبوده و رویکرد اجتماعی که از سوی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شده به دلیل مشارکت پذیری آحاد جامعه می تواند موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه فقر، بیکاری و حاشیه نشینی فرد را به اعتیاد سوق می دهد، افزود: اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر یک رویکرد کلان و کلی است که برای تحقق اهداف باید به سه بخش درمان جسمی، روحی و اجتماعی معتادان در این رویکرد توجه داشت.

مشاور سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: برای مبارزه همه جانبه با اعتیاد و مواد مخدر مداخله تمام دستگاه های مدیریت اجتماعی در سطوح مختلف نیاز است و دستگاهی همچون وزارت بهداشت با ورود به درمان معتادان در کاهش هزینه ها موثر است.

وی با اشاره به نقش شهرداری در مبارزه با اعتیاد افزود: شهرداری با شناسایی گروه های خیابانی اعتیاد، بسیار در پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر می تواند سهیم باشد و سایر دستگاه ها نیز با ایجاد اشتغال در توانبخشی روحی معتادان بهبودیافته می توانند در این عرصه فعالیت کنند.

معینی افزود: برای پیشگیری از اعتیاد، آموزش وسیع جامعه از طریق صدا و سیما و مدارس ضرورت دارد، متاسفانه بسیاری مواقع به جای اینکه برای برداشتن یک مشکل قدم برداریم، بدنبال پوشاندن آن در سطح جامعه هستیم که این مشکلات را دو چندان می سازد و توجه به این مساله نباید مورد غفلت واقع شود.

مشاور سابق وزیر تعاون با تاکید بر لزوم افزایش ضریب نشاط در جامعه جهت کاهش اعتیاد گفت: افزایش آگاهی و دانش جوانان و نوجوانان، توجه به گسترش تفریحات سالم و شادی همچنین مسائل فرهنگی سبب می شود که مبارزه با اعتیاد در حد شعار باقی نماند و در سطح کشور بصورت واضح عملیاتی شود.

براساس آمار یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر در کشور مصرف کننده موادمخدر شمارش شده اند.

مبارزه با مواد مخدر
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان