شهرزادنیوز: طبق قانونی که از اول ماه مارس در کامبوج اجرایی شده است، زنان از ازدواج با مردان 50 سال به بالا ممنوع شده‌اند. افزون بر آن، مردان خواهان ازدوج نیز باید درآمدی معادل 2500 دلار داشته باشند. علت تصویب این قانون از سوی مقامات کامبوج “مبارزه با قاچاق انسان و تأمین مالی زنان” اعلام شده است.

سخنگوی دولت کامبوج در رابطه با تصویب این قانون گفت که غیر از هدف تأمین مالی زنان، به این امر نیز توجه شده است که زوج ها نباید مانند پدر و دختر یا پدربزرگ و نوه دختری باشند. این موضوع به سفارت خانه خارجی نیز اطلاع داده شده است.

به گفته وی، هرماه بین 50 تا 70 ازدواج بین زنان کامبوجی و مردان خارجی صورت می گیرد. زنان همچنان می توانند در خارج از مرزهای کشور ازدواج کنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان