شهرزاد نیوز: برابری حقوقی میان زن ومرد در عرصه کشاورزی می توانست شمار گرسنگان جهان را تا 17 در صد کاهش دهد.

ژاک دیوُف، رئیس سازمان خوراک و کشاورزی، مرکز رم، با اعلام این مطلب افزود که اگر می خواهیم در مبارزه علیه فقر و گرسنگی پیروز شویم، باید برابری حقوقی بین زن و مرد را در زمینه کشاورزی پیش ببریم. علت کمتر بودن تولید محصول توسط زنان به خاطر آن نیست که آن ها کشاورزان ناقابلی هستند، بلکه به دلیل دسترسی کمتر آنان به ذخایر تولید است.

وی تصریح کرد که در شرایط برابر، می توان میزان تولید محصولات کشاورزی را در کشورهای رو به رشد بین 20 تا 30 درصد و مجموع آن را تا 4 درصد افزایش داد.

اگر در سطح جهانی بنگریم، زنان کشاورز در بسیاری از موارد حق تملک زمین را ندارند و در مقابل کارشان حقوق کمتری نسبت به مردان دریافت می کنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان