{{دانشجونیوز:}} در پی اجرایی کردن سیاست های وزارت علوم ایران مبنی بر تفکیک کامل جنسیتی در دانشگاه های سراسر کشور, مديركل دفتر گسترش آموزش عالي گفته است که “وزارت علوم در بحث ايجاد دانشگاه‌هاي تك‏جنسيتي با ديد مثبت عمل مي‌كند.”
fه گزارش خبرگزاري فارس، ابوالفضل حسني مدير كل دفتر گسترش آموزش عالي در سومين نشست رؤساي دانشگاه‌هاي منتخب استاني آمايش آموزش عالي كه در هرمزگان بدون اشاره به کیفیت دانشگاه ها و شکست سیاسیت های وزارت علوم در بهبود روند تحصیلی، افزود: در حال حاضر 2 هزار و 232 مجموعه در زيرنظام‌هاي آموزش عالي فعاليت مي‌كنند.

وي گفت: قبل از انقلاب جمعيت دانشجويي كشور فقط 170 هزار نفر بود اما امروز تا پايان برنامه چهارم توسعه اين آمار 3.8 ميليون دانشجو است.

مدير كل دفتر گسترش آموزش عالي با بيان اينكه در حال حاضر 150 رشته تحصيلي در دانشگاه‌هاي كشور وجود دارد، ‌گفت: از اين پس دانشگاه‌هاي مادر استان‌ها بايد به مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري بپردازند و مقطع كارشناسي به دانشگاه‌هاي شهرستان‌ها و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي‌ها واگذار مي‌شود.

حسني همچنين در جمع رؤساي دانشگاه‌هاي منتخب استاني آمايش آموزش عالي گفت: وزارت علوم به ايجاد دانشگاه‌هاي تك جنسيتي ديد مثبت دارد.

گفتنی است معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری احمدی نژاد نیز در هفته های گذشته با اشاره به قانونی بودن طرح تفکیک جنسیتی و خط کشی بین پسران و دختران دانشگاه های سراسر کشور بر لزوم عملیاتی کردن این طرح اشاره کرده و از فراهم بودن شرایط برای عملیاتی کردن این طرح خبر داده بود.

بنظر می رسد، با توجه به تاکید مقامات مسئول و همچنین انتقادات گسترده روحانیون هوادار دولت از اجرایی نشدن این طرح، در آینده نزدیک شاهد جدا سازی سیستماتیک دختران و پسران در دانشگاه های ایران باشیم.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان