{{شهرزادنیوز:}} گروهی از زنان سودانی که در روز جهانی زن در یک راهپیمایی اعتراضی علیه خشونت نسبت به زنان شرکت کرده بودند، خود نیز قربانی خشونت نیروهای امنیتی حکومت اسلامی سودان شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

به گزارش روزنامه “سودان تریبیون”، بیش از 40 زن روز سه شنبه 8 مارس در شهر “ا ُمدومان”، واقع در شمال سودان، مورد هجوم و خشونت مأموران قرار گرفته و بازداشت شدند.

هدف از راهپیمایی زنان سودان، افزون بر اعتراض علیه نقض حقوق انسانی زنان، اعتراض به تجاوز جنسی به یک دختر معترض در زندان بود که در ماه ژانویه به خاطر شرکت در تظاهرات دستگیر شده بود.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان