{{شهرزادنیوز:}} در تظاهرات هزاران زن علیه لورن گباگبو، رئیس جمهوری که در انتخابات سه ماه پیش باخت، اما حاضر به کناره گیری نیست، دست کم 6 زن با شلیک مستقیم گلوله توسط شبه نظامیان به قتل رسیدند.

یکی از زنان سازمان دهنده تظاهرات زنان در شهر آبوبو، در این باره گفت که فکر نمی کردند نیروهای گباگبو روی زنان آتش بگشایند، چرا که مارش زنان در خیابان های سنگال یک سنت ملی است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، دولت ایالات متحده این جنایت را به شدت محکوم کرده و پی. جی. کراولی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور نیز اعلام کرده که گباگبو با این جنایت هر نوع حقانیت اخلاقی خود را از دست داده است.

شورای امنیت سازمان ملل نیز “نگرانی عمیق” خود را از اوضاع داخلی سنگال ابراز داشته است.

در انتخابات ریاست جمهوری سنگال، رئیس جمهور سابق این کشور آفریقایی بازنده انتخابات بود، اما حاضر به کناره گیری و واگذاری مقام خود به آلاسانه اوُآتارا، برنده اصلی انتخابات نشد و از همان زمان کشمکش ها در این کشور آفریقایی ادامه دارد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان