{{شهرزادنیوز}}: یک شرکت اتوبوسرانی در صربستان با بلیط های رنگی ویژه زن و مرد، اعتراض فعالان حقوق بشر در این کشور را برانگیخت.

به گزارش رادیوی صربی “بی 92″، شرکت اوتوپرووز، با اختصاص دو رنگ مختلف برای بلیط های روزانه، قصد داشت که از سوءاستفاده مشتریان جلوگیری کند تا زن نتواند پیش از ظهر با این بلیط سوار اتوبوس شده و بعد از ظهر آن را در اختیار مرد قرار دهد.

طبق این تقسیم بندی جنسیتی، زنان باید بلیط های قرمز و بنفش و مردان بلیط های آبی و زرد داشته باشند. این تقسیم بندی بیش از همه مورد اعتراض فعالان حقوق زنان قرار گرفت، که این عمل را “آپارتاید جنسی” نامیدند. سازمان “زنان سیاهپوش” اقدام شرکت مزبور را یک “تفسیر منحط” از برابری جنسیتی دانست.

اتحادیه ملی مصرف کنندگان نیز این تصمیم شرکت اتوبوسرانی را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که هیچ کس نمی تواند زنان را وادارد که بلیط خود را در اختیار همنوع خود قرار ندهد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان