ایلنا: آمنه مسن آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با تفاهم نامه میان  معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری  و انجمن حمایت از زندانیان گفت: در تفاهم نامه‌ای که بین این انجمن و معاونت زنان بسته شده است، هدف اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار خانواده های زندانیان با هدف تحکیم بنیان خانواده دنبال می‌شود که در پایلوت انجام شده از طرح اجرایی این تفاهم نامه رضایت صد درصدی از این طرح به وجود آمده است.

وی  افزود: ما  اجرای این طرح را در ۶ استان را به صورت پایلوت آغاز کردیم و برای هر کدام از استان ها رشته‌هایی  برای توانمند سازی خانواده های زندانیان در نظر گرفتیم و تعداد اشتغال‌زایی در هر استان را هم عنوان کردیم.

مسئول کاهش آسیب انجمن حمایت  زندانیان ادامه داد: در این استان ها کلاسهای آموزشی با مدت زمان  بین یک تا سه ماهه آغاز شده است و  در مرحله بعد نیز  این افراد  به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شوند تا مدرک فنی و حرفه ای نیز دریافت کنند ،سپس برخی تسهیلات از طریق موسسات بانکی به این افراد داده شده تا مسیر اشتغال زایی برای این افراد هموار شود.

مسن‌آبادی در مورد آمار حرفه آموزان در ۶ استان  اظهار کرد: در استان تهران  در رشته صنایع دستی مبنی بر کاربرد الیاف که شامل قالی بافی و دست باف های محلی است، ۲۰  نفر ؛ در پتینه کاری، هنرهای تزیینی، صنایع دستی تلفیقی، کار بر روی چرم کهنه کاری ۲۵ نفر، طراحی و دوخت لباس زنانه و بچه گانه ۳۵ نفر؛ صنایع دستی مبنی بر مواد معدنی مانند تراش سنگ های قیمتی قلم زنی فلزات ۳۵ نفر؛ رشته آشپزی و شیرینی پزی ۳۵ نفر؛ در رشته آرایش زنانه ۴۵ نفر و در مجموع ۱۹۵ ا آموزش می بینند که  قرار است از این تعداد برای  ۴۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد شود و تاکنون نیز از ۱۹۵ نفر ۸۵ نفر  موفق به اخذ مدرک فنی و حرفه ای  شده‌اند.

وی ادامه داد: در استان البرز در رشته صنایع دستی که شامل هنرهای تزیینی، صنایع دستی تلفیقی کار بر روی چرم کهنه کاری ۲۵ نفر، طراحی و دوخت لباس زنانه و بچه گانه ۴۰نفر؛ صنایع دستی مبنی بر مواد معدنی مانند تراش سنگ های قیمتی قلم زنی فلزات ۲۵ نفر و در مجموع ۹۰ نفر مشغول آموزشند که قرار است از این تعداد برای  ۲۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد شود.

مسن آبادی افزود: در استان سیستان و بلوچستان در رشته صنایع دستی مبنی بر کاربرد الیاف که شامل قالی بافی و دست باف های محلی است ۲۵نفر؛ در پتینه کاری، هنرهای تزیینی، صنایع دستی تلفیقی کار بر روی چرم کهنه کاری ۲۵ نفر، طراحی و دوخت لباس زنانه و بچه گانه ۳۰نفر؛ صنایع دستی مبنی بر مواد معدنی مانند تراش سنگ های قیمتی قلم زنی فلزات ۲۵ نفر؛ رشته آشپزی و شیرینی پزی ۳۵ نفر و در مجموع ۱۴۰  نفر در مرحله آموزش هستند که قرار است از این تعداد برای ۳۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد شود.

مسئول کاهش آسیب انجمن حمایت  زندانیان  گفت: در استان کرمان در رشته صنایع دستی مبنی بر کاربرد الیاف که شامل قالی بافی و دست باف های محلی است ۲۵نفر؛ در پتینه کاری، هنرهای تزیینی، صنایع دستی تلفیقی کار بر روی چرم کهنه کاری ۲۵ نفر، طراحی و دوخت لباس زنانه و بچه گانه ۳۰ نفر؛ رشته آشپزی و شیرینی پزی ۳۵ نفر و در مجموع ۱۱۵  در حال آموزشند که قرار است از این تعداد ۳۰برای  نفر اشتغال پایدار ایجاد شود.

وی  افزود: در استان خراسان شمالی در رشته صنایع دستی مبنی بر کاربرد الیاف که شامل قالی بافی و دست باف های محلی است ۲۵نفر؛ در پتینه کاری، هنرهای تزیینی، صنایع دستی تلفیقی کار بر روی چرم کهنه کاری ۲۵ نفر، طراحی و دوخت لباس زنانه و بچه گانه ۲۰ نفر؛ رشته آشپزی و شیرینی پزی ۲۵ نفر؛ در رشته آرایش زنانه ۲۰ نفر و در مجموع ۱۱۵ آموزش می بینند  که قرار است از این تعداد برای ۲۵ نفر اشتغال پایدار ایجاد شود.

مسن آبادی اظهار کرد: در استان خراسان جنوبی در رشته صنایع دستی مبنی بر کاربرد الیاف که شامل قالی بافی و دست باف های محلی است ۲۵نفر؛ در پتینه کاری، هنرهای تزیینی، صنایع دستی تلفیقی کار بر روی چرم کهنه کاری ۲۵ نفر، طراحی و دوخت لباس زنانه و بچه گانه ۳۰ نفر؛ در رشته آرایش زنانه ۴۰ نفر و در مجموع ۱۲۰  حرفه آموز دارد که قرار است از این تعداد ۲۵ نفر اشتغال پایدار ایجاد شود.

وی برنامه آینده این مجموعه را در ادامه این فعالیت ها  در استان های دیگر دانست و گفت: اگر امکان گسترش این فعالیت ها راداشته باشیم  می توانیم کمک بزرگی به این خانواده ها بکنیم  چرا که خانواده ها از این طرح و اشتغال زایی راضی بودند و هم در جهت روحیه بخشی خانواده ها و هم ایجاد منبع درآمد برای آنها از آسیب ها جلوگیری کرده است که نهایتا هدف این تفاهم نامه که اشتغال زایی برای خانواده های زندانیان و تحکیم بنیان خانواده بوده است را فراهم کند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان