{{ایسنا}}: فيلم سينمايي «آتشكار» به كارگرداني محسن اميريوسفي اخيرا براي نقد و بررسي دانشجويي‌ به يكي از دانشگاه‌ها دعوت شده است كه به كارگردان آن اعلام كرده‌اند، اين نشست تنها با حضور آقايان قابل برگزاري است.

اميريوسفي كارگردان «آتشكار» در بخش‌هايي از يادداشتي كه در اختيار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،گذاشته نسبت به اين شرط نقطه‌نظراتش را مطرح كرده است.

اين كارگردان در بخش‌هايي از اين يادداشت نوشته است:«خبر برايم مبهوت کننده بود. براي نمايش و نقد وبررسي فيلم «آتشکار» بايد از ورود خانمها جلوگيري به عمل آيد! پس از شنيدن اين پيشنهاد! طبق روش هميشگي خودم لحظه‌اي فکر کردم با گفتگو و تعامل! مي‌شود قضيه را حل و فصل کرد، ولي وقتي فهميدم که اين سالن نمايش در يک دانشگاه معتبر قرار دارد و اين پيشنهاد مديريت فرهنگي اين مجموعه است که از مدتها پيش چند دانشجوي علاقمند و صادق، پيگير نمايش و نقد وبررسي «آتشکار»در آنجا بودند، متوجه شدم قضيه فراتر از يک اعمال نظر شخصي و سليقه‌اي است.»

امير يوسفي در ادامه آورده است:«آقايان دانشگاه‌دار، «آتشکار» بعد از سه سال کلنجار و کشمکش فرسوده کننده سرانجام با نظر و همت معاونت سينمائي به اکران رسيد، هرچند که به ناچاردر بدترين زمان و بدون تبليغات قبلي اکران شد ولي جاي خوشوقتي است که طبق نظر مديران قبلي ارشاد به بايگاني نرفت. وزارت ارشاد به اين فيلم پروانه نمايش داد و محدوديت سني زير 16 سال را هم براي آن در نظر گرفت. «آتشکار» اکران شد و مردم در اين فصل بد فروش سينما از اين فيلم استقبال کردند و در کمال آرامش همه اقشار مردم و خانواده‌ها «آتشکار» را ديدند و خنديدند و هيچ اتفاقي هم نيفتاد! »

اين كارگردان با تشكر «از همه خانمها و آقاياني که در اين فصل خريد عيد و درگيريهاي ديگر، از “آتشکار” حمايت کردند» خطاب به مديران فرهنگي اين دانشگاه آورده است: «آقايان، هرگونه تفکيک يا تبعيض جنسيتي در سالن سينما، تکامل يافته تفکري است که همه ظاهراً از آن گريزانيم.

آقايان، شايد تبليغات «آتشکار» را جدي گرفته‌ايد؟! شايد عبارت تبليغي «اتشکار، يک راز مردانه» شما را مشوش کرده و تصور کرده‌ايد با يک فيلم ناموسي روبرو هستيد؟ لطفاً ساعتي از ميزمديريتتان فاصله بگيريد و به سالنهاي نمايش «آتشکار» برويد تا صداي خنده و شادي مردم اعم از زن يا مرد را بشنويد و پس از آن از ورود خانمها به سالنها جلوگيري کنيد!

آقايان، آتشکار يک فيلم انساني ـ اجتماعي در مورد موضوع مهمي است که مرد و زن جامعه امروز ما بايد آن را بشناسند. و اين کار را هم خواهند کرد، چه شما بخواهيد و چه نخواهيد.»

اميريوسفي دربخش‌هايي پاياني آورده است:«از دانشجوياني که صادقانه تلاش کردند اين جلسه نقد و بررسي برگزار شود تشکر مي‌کنم و از شرکت در اين نمايش مردانه عذرخواهي ميکنم.»

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان