{{شهرزاد نیوز:}} بر اساس گزارش خبرگزاری هلند، قانون جدیدی در بلژیک شرکت های بزرگ و متوسط این کشور را موظف می کند تا طی حداکثر 5 سال یک سوم مقامات را به زنان واگذار کنند. از سال 2017 به بعد شرکت هایی که از این قانون سرپییچی کرده باشند، مشمول جریمه نقدی خواهند شد.

در حال حاضر 10 درصد پست های بالای شرکت ها در این کشور به زنان اختصاص دارد. “اتحادیه بازگانان بلژیک” ناخشنودی خود را از این قانون اعلام داشته و درصد نازل مشارکت زنان در مقام های بالای اداری را ناشی از کمبود پرسنل زن دانسته است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان