{{فرارو}}: يك سايت تاريخي انگليسي با افشاي مدارك قضايي نشان داده در زمان سلطنت ملكه ويكتوريا در اين كشور زنان مجرم به شدت مجازات مي‌شده‌اند. اين سايت كه

Ancestry.co.ukن ام دارد بيش از 4400 پرونده جنايي متعلق به آن زمان را منتشر كرده كه شدت تصميمات قضايي مربوط به آن دوران باعث شگفتي كارشناسان شده است، براي مثال يك زن به خاطر دزديدن يك چتر به پنج سال حبس محكوم شد. اين مدارك تاريخي نشان مي‌دهد كه سن و جنس هيچ مانعي براي به اجرا در آوردن قانون در زمان ملكه ويكتوريا نبوده است. زنان و دختران جوان حضور پررنگي در اين پرونده‌هاي جنايي داشته‌اند براي مثال ماري ريچاردز 59 ساله در سال 1880 به خاطر دزديدن 130 صدف به ارزش هشت شلينگ به پنج سال زندان محكوم شد. پرونده‌اي ديگر نشان مي‌دهد دوركاس ماري اسنل 45 ساله به دليل دزديدن يك تكه گوشت در سال 1883 به پنج سال حبس با اعمال شاقه محكوم شده البته او پس از دو سال با عفو مشروط از زندان آزاد شده است.

در پرونده‌اي ديگر اليزابت مورفي كه يك چتر را دزديده بود به پنج سال زندان با اعمال شاقه و هفت سال فعاليت نظارت تحت نظر پليس محكوم شد. او با گذراندن سه سال از محكوميتش در سال 1887 با عفو مشروط از زندان آزاد شد.

اين پرونده‌ها نشان مي‌دهد براي زناني كه سقط جنين مي‌كرده‌اند مجازات‌هاي بسيار سنگيني در نظر گرفته مي‌شده. ماري بيلينگهام به اين اتهام در سال 1875 به 20 سال زندان با اعمال شاقه محكوم شد.سن هم براي قاضي‌هاي دوران ملكه اليزابت فاكتوري براي اغماض نسبت به متهمان نبوده. جوان‌ترين محكومي كه در اين پرونده‌ها ديده مي‌شود آن‌مك‌كيلان 11 ساله بوده. 115 دختر زير 18 سال هم در اين دوران محكوم شده اند. در طرف مقابل مسن ترين محكوم اين دوران يك زن 76 ساله بوده.آن‌دالتون به دليل سرقت دو تخته ملافه در سال 1863 به پنج سال زندان محكوم شد و با گذراندن سه سال از محكوميتش از زندان آزاد شد.

در ميان اين پرونده‌ها جنايت‌هاي خشونت باري كه از سوي زنان انجام شده هم به چشم مي‌خورد. ماري موريسون 40 ساله كه روي صورت شوهرش اسيد سولفوريك ريخته بود به پنج سال حبس محكوم شده اما پس از سه سال با عفو مشروط از زندان آزاد مي‌شود.اليزابت آن استانتون 29 ساله در سال 1877 براي قتل هريت استانتون محكوم شناخته شد. اليزابت از حكم مرگ گريخت و به حبس ابد محكوم شد اما تنها با گذراندن شش سال از محكوميتش از زندان آزاد شد. اين اسناد و مدارك كه پيش از اين در آرشيو ملي انگليس نگهداري مي‌شده تصويري از سيستم قضايي سختگير انگليس در دوران سلطنت ملكه ويكتوريا را به نمايش مي‌گذارد. دن جونز مدير

Ancestry.co.uk در اين باره مي‌گويد:« زماني كه بحث و جرم جنايت خصوصا در دوران گذشته به ميان مي‌آيد اين مردان هستند كه به ذهن متواتر مي‌شوند اما اين پرونده‌ها حضور پررنگ زنان قانون شكن در دوران گذشته را نشان مي‌دهد و همچنين مشخص مي‌كند سيستم قضايي انگليس در دوراني نه چندان دور چقدر سختگير بوده است.»

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان