دبير ائتلاف اسلامي زنان با انتقاد از رويه فعاليت مركز امور زنان و خانواده‌ تاكيد كرد: اين كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي صحبت از ادغام اين مركز را به ميان كشيده است، ناشي از اين است كه فعاليت‌هاي مركز امور زنان با مسووليت‌هاي آن همخواني ندارد.

توران ولي مراد در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين كه دليل اصلي پيش آمدن بحث ادغام مركز امور زنان در وزارتخانه‌اي غير مرتبط همچون وزارت رفاه و تامين اجتماعي اين است كه اين مركز، وظايف خود را اجرايي و خدماتي تعريف كرده است، تصريح كرد: به همين دليل هر يك از طرح‌هايي كه اين مركز به اجرا مي‌گذارد، با وظايف يك دستگاه اجرايي ديگر موازي است.

وي ادامه داد: به عنوان نمونه رسيدگي به زنان سرپرست خانوار يك ضرورت است، اما در حيطه وظايف مركز امور زنان و خانواده‌ نيست، چرا كه اين مركز در جايگاه سياستگذاري قرار دارد و متعلق به همه زنان كشور است.

به اعتقاد ولي مراد، مركز امور زنان و خانواده‌ بايد به دنبال رفع تبعيض از زنان، توانمندسازي آن‌ها و رفع مشكلات آن‌ها باشد، اين در حاليست كه مركز در سال‌هاي اخير علت وجودي خود را از دست داده و به حوزه‌هايي ورود كرده است كه با وظايف ذاتي آن و اهداف تاسيس اين مركز، همخواني ندارد.

وي با اشاره به اين كه مسايل و مشكلات زنان بايد بين سازماني برطرف شود، خاطر نشان كرد: بنابراين مركز امور زنان و خانواده‌ بايد به عنوان يكي از دستگاه‌هاي سياستگذار در سطح كلان باقي بماند و ساير دستگاه‌ها را ملزم به اقدام در راستاي رفع مشكلات زنان كند.

به گفته اين عضو شوراي مركزي جامعه زينب، زنان ديگر نهادهاي متولي امور زنان همچون دفاتر امور زنان دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها كه بازوان اجرايي مركز امور زنان محسوب مي‌شوند، به تبع اشكالاتي كه در كاركرد مركز امور زنان و خانواده‌ در سال‌هاي اخير بروز كرده است، از ماموريت اصلي خود دور شده‌ و در مسير درستي گام بر نمي‌دارند.

ولي مراد خاطرنشان كرد: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز همچون مركز امور زنان و خانواده، وظيفه خود را در قبال رفع تبعيض از زنان فراموش كرده و به مسائلي مي‌پردازد كه مساله اصلي زنان به شمار نمي‌رود.

وي درباره وظيفه اصلي مركز امور زنان و خانواده‌ به ايسنا، گفت: مركز امور زنان نهادي است كه با هدف رفع تبعيض از زنان بايدهايي را براي ديگران تعريف مي‌كند و تعريف بايدها براي خود زنان وظيفه اين نهاد نيست.

{{فرقي ميان بود و نبود نهادي كه لفظ «زنان» را يدك بكشد، اما براي توانمندسازي زنان گام برندارد، وجود ندارد}}

دبير ائتلاف اسلامي زنان با بيان اين كه پيشنهاد افزوده شدن لفظ «خانواده‌» به عنوان «مركز امور زنان» را در ابتداي دولت نهم در قالب طرحي جامع براي رييس جمهو ارسال كرده است، تصريح كرد: ضرورت تحكيم بنيان خانواده‌ نبايد موجب انحراف مركز امور زنان از مسير اصلي خود شود، بلكه اين مركز بايد در همه ابعاد اجتماعي، سياسي، حقوقي و فرهنگي برنامه‌هاي خانواده محور را دنبال كند.

وي در خاتمه، بر ضرورت ارتقاي مركز امور زنان به «سازمان» تاكيد كرد و يادآور شد: تفاوتي ميان بود و نبود نهادي كه لفظ «زنان» را يدك بكشد، اما براي توانمندسازي زنان گام برندارد، وجود ندارد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان