[نسخه دوم منشور جنبش سبز->http://www.kaleme.com/1389/12/03/klm-48610/] روز سه‌ شنبه از سوی «وب ‌سایت کلمه» منتشر شد. در این نسخه جدید بر «حمایت همه ‌جانبه و همراهی با جنبش زنان»، «زمینه‌سازی برای مشارکت فعال اقلیت‌های دینی و مذهبی و قومی در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی کشور» و «تأمین حقوق مادی کارگران، کشاورزان و کارکنان خدماتی» تأکید شده ‌است.

در بخش «راهکارها»ی این بیانیه بر نکته‌های جدیدی در مقایسه با بیانیه پیشین تأکید شده است. از جمله آن که در بند دهم بخش راهکارها در ویراست جدید آمده‌است: «حضور مؤثر زنان در جنبش سبز را باید فرصتی برای برداشتن گام‌هایی بلندتر در جهت رفع تبعیض‌های جنسیتی و تحقق مطالبات برحق آنان شمرد. جنبش سبز حمایت همه‌جانبه و همراهی با جنبش زنان را در زمره اولویت‌های بنیادین خویش می‌داند و معتقد به این ضرورت تاریخ اجتماع ایران است که زنان علاوه بر ایفای نقش مهم خود در خانواده، بعنوان هویتی مستقل، جایگاه بایسته خویش را در جامعه بازیابند.»

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان