فارس: رضا غلام‌پور شامگاه چهارشنبه در جمع مديران با بيان اينكه در 10 ماهه سال‌جاري تعداد 15 هزار و 496 واقعه ازدواج در هرمزگان به ثبت رسيده، اظهار داشت: اين رقم نسبت به سال گذشته 3.57 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

وي همچنين با بيان اينكه آمار طلاق نيز نسبت به سال گذشته در مدت زمان مذكور افزايش يافته، ادامه داد: نسبت طلاق به ازدواج در استان طي سال گذشته 11.7 درصد بوده كه اين رقم در سال‌جاري به 10.5 درصد رسيده است.

به گفته مدير كل ثبت احوال هرمزگان در برخي از استان‌هاي كشور نسبت طلاق به ازدواج به ازاي هر شش واقعه ازدواج يك طلاق است.

غلام‌پور ابراز داشت: در 10 ماهه سال‌جاري تعداد شش ازدواج با رنج سني كمتر از 10 سال در استان به ثبت رسيده است كه اين ازدوا‌ج‌ها در شهرستان‌هايي همانند بندرعباس، قشم و ميناب به ثبت رسيده است.

وي همچنين ادامه داد: در اين مدت زمان 530 واقعه ازدواج كمتر از 14 سال نيز در استان به ثبت رسيده است.

*مبحثي به نام ازدواج دانش‌آموزي را نمي‌توان متصور بود
مدير كل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه اين جلسه با بيان اينكه آمار و ارقام در تمام بخش‌ها و به ويژه بحث ازدواج و طلاق بايد شفاف باشد، تصريح كرد: عرف ازدواج در جامعه سنين 15 و 16ساله نيست هر چند ممكن است كه ازدواج‌هايي در اين سنين پايين‌تر نيز رخ دهد.

احمد آخوندي در همين راستا ادامه داد: بايد توجه داشت كه در اين سنين جوانان، دانش‌آموز هستند و ما نمي‌توانيم مبحثي با عنوان ازدواج دانش‌آموزي داشته باشيم.

وي ادامه داد:‌ بايد به فراهم آوري مسكن و اشتغال و تقويت مباحث فرهنگي مرتبط با ازدواج در جامعه توجه داشت تا از اين طريق علاوه بر ازدواج‌هاي منطقي و به موقع شاهد پايداري آنها نيز باشيم.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان