۱۰اسفند ۱۳۸۹ نشستی توسط گروه جامعه ‌شناسی شهر انجمن جامعه ‏شناسی ایران تحت عنوان «عدالت اجتماعی و جنسیت» با سخنرانی نسترن موسوی، پژوهشگر شهری برگزار می شود. به گفته این نهاد دانشگاهی، در آغاز این نشست نتایج پژوهش‌ها ارائه خواهد شد و سپس بحث و گفت‌وگو با شرکت حضار برقرار خواهد بود.

این برنامه ساعت 17 در سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان