شهرزادنیوز: حوریه الهاشمی، مجری تلویزیون بحرین، در برنامه زنده تلویزیونی گفت كه دیگر قادر نیست دروغ گویی را تحمل كند و همان جا در مقابل دوربین استعفای خود را اعلام کرد.

وی در این برنامه زنده اظهار داشت: من، حوریه الهاشمی، امروز با خشم و غضب فراوان از اقدامات حكومت، تبری خود را از تلویزیون بحرین و تیم اخبار سرتاسر دروغ آن اعلام می كنم. برای من مایه افتخار نیست كه با عوام فریبی و ریاكاری در تلویزیون بحرین فعالیت نمایم.

افزون بر آن، گروهی از کارکنان رسانه ها و روزنامه نگاران بحرینی، ضمن حمایت از حرکت مسالمت آمیز مردم، در میدان لولو، در منامه پایتخت بحرین، با معترضان ابراز همبستگی کردند.

قابل توجه است که در مصر نیز نخستین بار یک مجری زن تلویزیون دولتی بود که به وجود سانسور و دروغ در آن رسانه اعتراض کرد و به مردم در میدان تحریر قاهره پیوست.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان