{{خبرگزاري بين المللي زنان : دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس وارد نیویورک شدند.}}

به گزارش خبرگزاري زنان ، خانم فاطمه آجرلو و خانم فاطمه آلیا در بدو ورود به نیویوک مورد استقبال محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد قرار گرفتند.

در نشست اتحادیه بین المجالس در نیویورک، نمایندگان کشورهای مختلف اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در پارلمانهای کشورشان در زمینه ارتقاء وضعیت زنان ، دستیابی آنها به آموزش ،فناوری و تکنولوژی و اشتغال زائی مناسب جهت زنان را تشریح خواهند کرد .

همزمان با نشست اتحادیه بین المجالس ، پنجاه وپنجمین اجلاس کمیسیون مقام زن وابسته به شورای اقتصادی ،اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) نیز شروع بکار می کند و موضوعات مربوط به زنان ازجمله موانع و مشکلات آنها در امر آموزش، علوم و فناوری را مورد بررسی قرار می دهد .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در مراسم آغاز فعالیت رسمی نهاد زنان سازمان ملل متحد (UN WOMAN) شرکت خواهند کرد .

خانم باشلت رئیس جمهور سابق شیلی اخیرا از سوی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان معاون دبیرکل و رئیس نهاد زنان این سازمان تعیین شده است .

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان