{{خبرگزاري بين المللي زنان : دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس وارد نیویورک شدند.}}

به گزارش خبرگزاري زنان ، خانم فاطمه آجرلو و خانم فاطمه آلیا در بدو ورود به نیویوک مورد استقبال محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد قرار گرفتند.

در نشست اتحادیه بین المجالس در نیویورک، نمایندگان کشورهای مختلف اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در پارلمانهای کشورشان در زمینه ارتقاء وضعیت زنان ، دستیابی آنها به آموزش ،فناوری و تکنولوژی و اشتغال زائی مناسب جهت زنان را تشریح خواهند کرد .

همزمان با نشست اتحادیه بین المجالس ، پنجاه وپنجمین اجلاس کمیسیون مقام زن وابسته به شورای اقتصادی ،اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) نیز شروع بکار می کند و موضوعات مربوط به زنان ازجمله موانع و مشکلات آنها در امر آموزش، علوم و فناوری را مورد بررسی قرار می دهد .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در مراسم آغاز فعالیت رسمی نهاد زنان سازمان ملل متحد (UN WOMAN) شرکت خواهند کرد .

خانم باشلت رئیس جمهور سابق شیلی اخیرا از سوی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان معاون دبیرکل و رئیس نهاد زنان این سازمان تعیین شده است .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان