خبرگزاري بين المللي زنان: عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه لايحه حمايت خانواده تنها ازدواج مجدد و ازدواج موقت نيست، گفت: به همين منظور كميسيون مصوباتي در خصوص حمايت از زنان و كودكان نظير تابعيت ايراني براي فرزنداني كه از مادران ايراني متولد مي‌شوند و عدم قطع مستمري زنان بيوه‌اي كه اقدام به ازادواج مجدد مي‌كنند را به لايحه افزود.

به گزارش خبرگزاري زنان ؛ امين حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگاران ؛ با بيان اين‌كه هم‌اكنون هر كدام از صندوق‌هاي بازنشستگي در خصوص زناني كه شوهران‌شان فوت مي‌كنند يك رويه دارند، تصريح كرد: در برخي از صندوق‌ها با ازدواج مجدد زن مستمري قطع مي‌شود، برخي صندوق‌ها مستمري را قطع نمي‌كنند، برخي از صندوق‌ها پس از قطع براي ازدواج مجدد اگر ازدواج مجدد به طلاق يا فوت همسر دوم منتهي شود مجددا مستمري وصل مي‌شود و برخي برنمي‌گردد.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت ادامه داد: در خصوص فرزندان كسي كه فوت شده مخصوصا دخترها به محض اين‌كه ازدواج ‌كنند مستمري قطع مي‌شود، اما برخي از صندوق‌ها اگر ازدواج دختر به طلاق يا فوت همسر منتهي شود مجددا مستمري پدر را دريافت مي‌كنند، كميسيون به لحاظ حمايت از زناني كه شوهرانشان فوت شده و فرزنداني كه مستمري بگير پدران هستند ماده‌اي به لايحه حمايت خانواده افزود.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي افزود: در صندوق‌هاي مذكور يك رويه متفاوت ديگر در خصوص پرداخت مستمري به فرزندان مشاهده مي‌شود، اگر دختري كه مستمري پدر فوت شده را دريافت مي‌كند به دليل ازدواج از تحت پوشش صندوق خارج شود برخي از صندوق‌ها سهم دختري كه ازدواج مي‌كند را ميان فرزندان پسر زير 18 سال و دختران ديگر تقسيم مي‌كنند و برخي صندوق‌ها آن را به حساب صندوق واريز مي‌كنند كه بر اساس اين ماده الحاقي، هر صندوقي كه عملكرد بهتري در خصوص اين موارد داشت را به همه صندوق‌ها تعميم داديم.

به گفته رحيمي، بر اساس اين قانون اگر زني همسرش فوت كند مستمري همسر اول قطع نمي‌شود، مستمري دختران پس از ازدواج قطع مي‌شود اما اگر به عللي اين ازدواج منتفي شود مستمري دوباره برمي‌گردد، ضمن اين‌كه اگر همسر ازدواج مجدد زنان هم فوت كند مستمري همسري كه بيشتر باشد به زن تعلق مي‌گيرد، در مورد مستمري فرزندان هم اگر فرزندي به علل مختلف نظير ازدواج از صندوق خارج شود سهم وي ميان بقيه فرزندان تقسيم خواهد شد.

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي با تاكيد بر اين‌كه كميسيون در مورد ميزان پرداختي صندوق‌ها تصميمي نگرفته است، خاطرنشان كرد: اما بر اساس اين ماده الحاقي تمام صندوق‌ها پرداخت‌هاي يكسان خواهند داشت به نحوي كه بهترين پرداختي كه به نفع زن و فرزندان است انتخاب و به عنوان ماده الحاقي لايحه حمايت خانواده به تصويب كميسيون رسيد.

وي در نظر گرفتن مصوبه‌اي در خصوص فرزنداني كه از مادران ايراني و پدران غيرايراني متولد مي‌شوند را بسيار‌ مهم و ارزنده دانست و تاكيد كرد: با تصويب كميسيون از اين پس فرزندان متولد شده از مادر ايراني و پدر غيرايراني، ايراني محسوب مي‌شوند، چراكه تعداد زيادي از دختران ايراني با اتباع خارجي كه بيشتر عراقي و افغاني هستند ازدواج كرده و در ايران زندگي مي‌كنند اما فرزندان آنها شناسنامه ندارند چون بر اساس قوانين فعلي ايراني محسوب نمي‌شوند اما بر اساس مصوبه كميسيون فرزنداني كه از مادران ايراني متولد شوند حتي اگر پدر خارجي داشته باشند ايراني محسوب مي‌شوند.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه با اعلام بررسي و تصويب نهايي لايحه حمايت خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي، خاطرنشان كرد: لايحه براي گزارش در صحن به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ارايه شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان