مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران گفت: بازارچه عبدل آباد جهت حمایت از زنان سرپرست خانواده و ساماندهی مشاغل بی کانون سیار تا پایان سال افتتاح می شود.

کمال علیپور با بیان اینکه بازارچه عبدل آباد در سه رسته و 160 غرفه به بهره برداری می رسد، به خبرنگار گفت: این شرکت با همکاری اداره کل امور بانوان در صدد است تا بازاری جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار راه اندازی کند.

وی ادامه داد: این بازارچه در منطقه 19 در زمینی به مساحت دو هزار و 500 مترمربع احداث شده است که یک رسته از غرفه های این بازار چه به زنان سرپرست خانواده اختصاص دارد.

علیپور تاکید کرد: غرفه ها به افرادی که از سوی اداره کل امور بانوان معرفی شوند، واگذار می شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان