نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در خصوص طراحي لباس خبرنگاران زن مجلس با بيان اينكه روابط عمومي مجلس در صدد ايجاد نشستي با خبرنگاران و يا نمايندگان آنها است، عنوان كرد: اجراي اين طرح به زودي انجام خواهد گرفت و در اين راستا طراحان مختلفي در نظر گرفته شده تا لباس‌هايي در شان مجلس و خبرنگاران طراحي شود.

طيبه صفايي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه مجلس جايگاه نظارتي خاصي دارد ، افزود: درهمين راستا مجلس اول بايد برعملكرد خود نظارت كند و سپس بر امور ديگر نظارت داشته باشد.

وي با بيان اينكه بحث گسترش فرهنگ عفاف و حجاب يكي از دغدغه‌هاي بزرگ مجلس به خصوص فراكسيون زنان است، افزود: مسئله طراحي لباس خبرنگاران زن مجلس به جد در حال پيگيري است.

وي ادامه داد: مجلس جايگاه شهيد مدرس‌هاست بايد افكار شهيد مدرس كه نشات گرفته از ديدگاه اسلامي است در مجلس هم پياده شود.

اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه متاسفانه در برخي از مواقع شاهد پوشش نامناسب برخي از خبرنگاران هستيم، اظهار كرد: لذا ما خود را موظف مي‌دانيم كه پوشش خاصي در شان خبرنگاران و مجلس در نظر گرفته شود.

وي با بيان اينكه پوشش مطرح شده با پيشنهاد و نظرسنجي خود خبرنگاران خواهد بود، افزود: لباس اين خبرنگاران الزاما متحد الشكل نيست و از نظر خود آنان براي طراحي لباس استفاده مي‌شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان