رييس سازمان نظام مشاوره و روانشناسي تاكيد كرد: همان‌گونه كه تدريس كتاب «تنظيم خانواده‌» معادل برنامه كنترل جمعيت نيست، تدريس كتاب «روانشناسي ازدواج و شكوه همسرداري» نيز به معناي ترويج فرزندآوري نيست.

دكتر غلامعلي افروز در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين كه كتاب «روانشناسي ازدواج و شكوه همسرداري» قرار است به جاي تنظيم خانواده‌ در دانشگاه‌ها تدريس شود، عنوان كرد: نظر وزارت علوم‌ و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به كتاب «شكوه همسرداري» مثبت است.

وي با رد اين ادعا كه تغيير محتواي آموزشي درس تنظيم خانواده‌، مطابق با سياست‌هاي دولت در قبال افزايش جمعيت صورت گرفته است، يادآور شد: محتواي كتاب تنظيم خانواده‌ نيز در كتاب «شكوه همسرداري» آمده است.

افروز با تاكيد بر اين كه اين كتاب، جامع‌تر از «تنظيم خانواده‌» است، خاطرنشان كرد: اين كتاب برخلاف تنظيم خانواده، به موضوع ازدواج و فرزندآوري تنها با نگاه كنترل جمعيتي نپرداخته است.

وي با تاكيد بر اين كه فرزندآوري بايد پس از احراز قابليت همسري از سوي زن و مرد صورت گيرد، تصريح كرد: بر اساس يافته‌هاي روانشناسي، وقتي كه زن و مرد شيفته يكديگر شوند زمان مناسب فرزندآوري است.

نويسنده كتاب «روانشناسي ازدواج و شكوه همسرداري» با اشاره به عواقب رشد منفي جمعيت، بروز اين امر را يك فاجعه براي هر جامعه ارزيابي و در عين حال، اظهار كرد: نبايد با هدف فرزندآوري به ترويج ازدواج اقدام كنيم، چرا كه فرزندآوري هدف ازدواج نيست، بلكه نتيجه آن است.

به اعتقاد افروز بهترين راهكار براي رشد متعادل جمعيت، ازدواج به هنگام است، بنابراين دولت و مجلس شوراي اسلامي بايد براي رواج ازدواج به‌هنگام و آگاهانه كه ناشي از انتخاب دقيق است، برنامه‌ريزي‌ كنند.

افروز در خاتمه اين گفت‌وگو بار ديگر تاكيد كرد كه كتاب شكوه همسرداري مروج فرزندآوري نيست، بلكه هدف اين كتاب، ترويج ازدواج به‌هنگام در ميان جوانان است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان