رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: اولويت هاي دولت دهم در حوزه زنان، خوداشتغالي و بيمه زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، کاهش ساعات کاري بانوان، دورکاري زنان نخبه، توانمندسازي بانوان، حمايت از زنان و دختران آسيب ديده و کارآمد بودن زنان در صيانت از فرهنگ عمومي جامعه است.

به گزارش آتی نیوز، مريم مجتهدزاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اينکه نبايد اشتغال يک تحميل اجتماعي و اقتصادي بر زن قرار گيرد، افزود: مرکز امور زنان سعي دارد در برنامه ريزي هاي اقتصادي، به زنان به مثابه يک نيروي کار الزامي نگريسته نشود.

رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري به لزوم در اولويت قراردادن بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرست جهت بهره مندي از فرصت هاي شغلي مناسب اشاره کرد و ادامه داد: اين موضوع بايد همواره در قوانين اجتماعي مورد تأکيد قرار گيرد.

مجتهدزاده اضافه کرد: لازم است با توجه به الزامات ديني، اخلاقي و اجتماعي، حضور زن در عرصه اجتماعي و توليد به درستي تعريف شود.

وي با تأکيد بر طراحي ساز و کار مناسب حضور زنان در جامعه اظهار داشت: بايد اين ساز و کار به نحوي طراحي شود که ساعات حضور زنان در محيط هاي کاري فرسايش دهنده نبوده و با مسئوليت مادري و همسري ايشان در تعارض نباشد.

رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با اشاره به لزوم ارائه آموزش هاي لازم در خصوص مسئوليت پذيري مردان در عرصه انجام وظايف خانوادگي و تربيت فرزندان اضافه کرد: بايد مناسبات اخلاقي و حقوقي جديدي در خانواده هايي که زن و مرد هر دو در خارج از منزل اشتغال دارند، بازتعريف شود.

مجتهدزاده ادامه داد: از سوي ديگر در مورد زنان خانه دار نيز بايد نقش ارزشمند کار خانگي زن، لحاظ شود.

وي به انعقاد موافقت نامه با دستگاه هاي دولتي و استان ها اشاره کرد و افزود: اين تفاهم نامه ها در قالب اجراي برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت مرکز امور زنان منعقد شده است.

*اجراي برنامه هاي توانمندسازي بانوان

مجتهدزاده به اجراي برنامه هاي توانمندسازي بانوان و خانواده ها اشاره کرد و گفت: حمايت از دختران فارغ التحصيل دانشگاهي و کمک به آنان در تشکيل يا توسعه تعاون و تشکل هاي اقتصادي از جمله اين برنامه ها است.

وي احداث يا حمايت از گسترش مراکز رشد و کارآفريني زنان را از ديگر برنامه هاي مرکز امور زنان دانست و افزود: در اين راستا راه اندازي بازارچه هاي خود اشتغالي ويژه گروه هاي مختلف زنان بخصوص زنان سرپرست خانوار در هر استان در دستور کار مرکز قرار گرفته است.

رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري ادامه داد: برگزاري دوره هاي آموزشي، بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، برگزاري دوره هاي آموزشي کارآفريني، ارائه مشاوره هاي کارآفريني به صورت فردي و گروهي به ويژه برنامه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست و برگزاري نمايشگاه هاي مختلف جهت ارائه دستاوردها و توليدات نفيس زنان هنرمند از ديگر برنامه هاي مرکز امور زنان است.

*کاهش ساعات کاري بانوان

رئيس مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري از توسعه زيرساخت هاي قانوني فعاليت زنان در جامعه خبر داد و افزود: در همين زمينه، موضوع كاهش ساعت كاري بانوان در دولت نهم مطرح و مورد بررسي و پيگيري قرار گرفته است.

مجتهد زاده به طرحي نظير دوركاري كاركنان نخبه يا انتقال كاركنان دولت به ساير استان ها اشاره كرد و ادامه داد: مكانيزم تحقق ايده تقليل ساعت كار بانوان نيز عملياتي شده است.

* حمايت دولت از زنان و دختران آسيب ديده

رئيس مركز اموز زنان و خانواده رياست جمهوري به حمايت دولت نهم و دهم از زنان و دختران آسيب ديده و در معرض آسيب اشاره كرد و گفت: رويكرد كاهش آسيب‌هاي اجتماعي زنان جز سياست‌هاي كليدي مركز امور زنان طي سال‌هاي اخير بوده است.

مجتهد زاده به لزوم ريشه يابي دقيق از علل و عوامل وقوع آسيب‌ها در جامعه بخصوص در حوزه زنان اشاره و خاطرنشان كرد: برنامه‌ها و اقدامات مطالعاتي و اجرايي متعددي همسو با مراجع ذيربط در راستاي پيشگيري و توانمندي سازي افراد در معرض آسيب در مركز امور زنان تدوين و اجرا شده است.

وي ادامه داد: به دليل در هم تنيدگي آسيب‌هاي اجتماعي،گاهي جامعه زنان بيشتر در معرض اين آسيب‌ها قرار مي‌گيرند و تبعات و آثار آن در اين قشر حادتر است.

مجتهدزاده با تاكيد بر ضروري بودن توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر ارزيابي مسائل زنان در چارچوب مجموعه نقش‌ها و مسئوليت‌هاي خانوادگي – اجتماعي آنان اضافه كرد: بروز آسيب‌هاي اجتماعي خاص يك جنس نبوده و حل مسائل و مشكلات اين آسيب‌ها نيازمند اعمال رويكرد فرابخش به موضوع توسط دستگاه هاي فرهنگي، قضايي و امنيتي سياستگذاري و مجري است.

وي با تاكيد بر برنامه ريزي كلان، صحيح و عالمانه از سوي مسئولين كشوري در جهت صيانت از جامعه گفت: لازم است در اين زمينه از عمل زدگي بدون بررسي و تحليل و بي عملي و بي برنامگي اجتناب شود.

رئيس مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري، توسعه و افزايش پايگاه هاي فرهنگي- ورزشي ويژه دختران و زنان معتاد و بزهكار تحت پوشش در مراكز بازپروري را از جمله برنامه‌هاي اين مركز به منظور حمايت از زنان آسيب ديده اعلام كرد و افزود: در همين زمينه از ارائه خدمات مشاوره‌اي،حقوقي و قضايي به زنان حمايت و پشتيباني صورت مي‌گيرد.

وي به تقويت و گسترش روش‌هاي هميار با هدف توانمند سازي زنان تحت پوشش سازمان هاي حمايتي اشاره و خاطرنشان كرد: حمايت از ايجاد مركز مشاوره‌اي ويژه دختران فراري آسيب ديده نيز از جمله برنامه هاي مركز زنان است كه با همكاري دستگاه‌هاي مختلف انجام مي‌شود.

*پيگيري بيمه زنان سرپرست خانوار

رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري از تشكيل كارگروهي با مسئوليت وزارت رفاه و نمايندگاني متشكل از سازمان تامين اجتماعي، وزارت بهداشت، بهزيستي، معاونت راهبردي و مركز امور زنان خبر داد و گفت: اين كارگروه موظف به برآورد مالي و تدوين و ساز و كار اجرايي درباره وضعيت بيمه زنان سرپرست خانوار شده است.

وي اضافه كرد: پيشنهاد پوشش بيمه‌اي تمامي زنان سرپرست خانوار در راستاي توسعه و تعميم عدالت اجتماعي و بر طبق ساختار نظام جامع رفاه و مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه در دولت مطرح شده و هم اكنون در حال پيگيري است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان