رادیوفردا: رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه گفت: پرونده اسید پاشی اصفهان از دست کارشناسان خارج نشده است و رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.

این سخنان پس از گذشت هفت ماه از اسید پاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان ابراز شده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدرضا مقیمی با اشاره وجود چند مظنون اصلی گفت که احتمال کشف در این پرونده وجود دارد.

در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی گفت:‌ درباره این پرونده چند مظنون دستگیر شده‌ اند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان