سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ختنه زنان در بسیاری از روستاهای آفریقا ممنوع شده است. یونیسف، صندوق اضطراری کودکان و همچنین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کردند، روستاهایی که ختنه زنان در آنها ممنوع شده در مصر، اتیوپی، کنیا، سنگال، بورکینا فاسو، گامبیا ، گینه و سومالی واقع هستند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرده است که طی ۲۰ سال آینده ختنه کودکان به کلی پایان می‌یابد. سازمان‌های جهانی بر این نظرند که در حال حاضر در سراسر جهان ۱۴۰ میلیون زن ختنه شده‌اند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان