ایلنا: عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مي‌گويد‌برخي از خبرنگاران زن در مجلس متناسب با فضا و شرايط حاكم در مجلس لباس نمي‌پوشيدند و بهتر ديديم جهت هماهنگي بيشتر و متناسب با وضعيت اداري حاكم بر مجلس خبرنگاران در مجلس از پوشش بهتري استفاده كنند‏‌. بنابراين قرار شد براي خبرنگاران زن مجلس لباس ويژه اي طراحي شود. او اضافه مي‌كند اين اقدام ‏‌يك اقدام درون سازماني است و قرار نيست براي خبرنگاران حوزه هاي ديگر به غير از مجلس لباس خاصي طراحي شود اما در عين حال به سازمان ها و ارگان هاي ديگر هم توصيه مي‌كند اگر تمايل داشتند آنها هم لباس ويژه‌اي‌ برا ي خبرنگارن خود طراحي كنند.

به گزارش خبرگزاري ايلنا‏‌‏، فاطمه رهبر، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: «اين پيشنهاد توسط فراكسيون زنان و خانواده در جهت هماهنگي و آراستگي هر چه بيشتر خبرنگاران زن مامور در مجلس است زيرا در برخي از موارد مشاهده شده كه پوشش برخي از خبرنگاران زن در مجلس متناسب با فضا و شرايط حاكم در مجلس نبوده و بهتر ديديم جهت هماهنگي بيشتر و متناسب با وضعيت اداري حاكم بر مجلس خبرنگاران غير در مجلس از پوشش بهتري استفاده كنند.

رهبر در ادامه با اشاره به اين موضوع كه اين مسئله صرفا يك اقدام داخلي در مجلس است و به هيچ وجه مربوط به خبرنگاران خارج از مجلس نيست‏، افزود: «معاونت اجرايي مجلس شوراي اسلامي اين پيشنهاد را پذيرفته و پيش‌بيني شده تا لباس‌هاي مورد نياز منطبق بر سليقه خبرنگاران از لحاظ زيبايي و با حفظ شئونات اسلامي تهيه و در اختيار آنها قرار بگيرد.»

عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در پايان با بيان اين مطلب كه اين اقدام مجلس مي‌تواند يك امر نظارتي در مورد خود تلقي شود و ديگر ارگان‌ها و دستگاه‌هاي ديگر قوا نيز مي‌توانند مشابه چنين اقدامي را در درون مجموعه خود به اجرا درآورند خاطر نشان كرد: «گام بعدي مجلس مي‌تواند در رابطه با مراجعين، ميهمانان و مدعوين باشد كه در مجلس شوراي اسلامي حاضر مي‌شوند. به گونه‌اي كه افراد مراجعه كننده به مچلس شوراي اسلامي پوشش مناسب و حجاب اسلامي و شئونات ديني را در ظاهر خود رعايت كنند.»

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان