روز دوشنبه 18 بهمن 89، گروه مطالعات زنان[ انجمن جامعه شناسی ایران->http://www.isa.org.ir] برنامه ای با عنوان «جنسیت و اختلال‌های روانی و روان‌تنی» با سخنرانی شیوا دولت آبادی برگزار می کند.

مکان برگزاری این برنامه، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و زمان آن ساعت 16:30 خواهد بود.

انجمن جامعه شناسی ایران، انجمنی غیرانتفاعی است که در سال 1370 تاسیس شده و در زمینه‌های علمی، پژوهشی، کارشناسی و مشاوره فعالیت می‌کند.

این انجمن در نهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر کشور (1387)، که از سوی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری برگزار می شود، به عنوان “انجمن علمی برتر” معرفی شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان