شهرزاد نیوز: اعظم السادات فراحی، همسر محمود احمدی نژاد، به پیشنهاد منیره نوبخت، مسئول سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، به جمع زنان تصمیم گیرنده در شورای فرهنگی اجتماعی زنان كه زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، پیوست.

حضور وی، که تخصصی در زمینه کاری شورای مزبور ندارد، مورد انتقاد برخی رسانه های داخلی قرار گرفته است. به نظر منتقدین، صرف همسر رئیس جمهور بودن نباید عاملی برای حضور در یك جمع تخصصی مسائل زنان باشد و این مسأله بر روند تخصصی فعالیت های این شورا تاثیر گذار خواهد بود. این در حالی است که حضور همسر رئیس جمهور در جلسه ای كه نمایندگان وزارت خانه ها حضور دارند و هر كدام هم رای خود را دارند بر روند تصمیم گیریها موثر خواهد بود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان