کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی: آتنا فرقدانی فعال حقوق کودکان امروز دوشنبه 11اسفند ماه 1393، به اعتصاب غذا خود پایان داد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آتنا فرقدانی فعال حقوق کودکان که از 21 روز پیش در اعتراض به انتقال خود به زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زده بود، امروز دوشنبه 11 اسفند ماه سال جاری، ‬با دستور دادگاه موجبات انتقالش از زندان شهرری (زندان قرچک) به بند 2 الف زندان اوین فراهم گردید و با این تصمیم قضایی خواسته قانونی این فعال حقوق کودکان (اجرای اصل تفکیک زندانیان سیاسی از سایر زندانیان موضوع بند ج ماده 7 آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان مصوب 9/9/1385) محقق شد و آتنا فرقدانی به اعتصاب خود پایان داد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان