رادیوزمانه: شورای نگهبان بار دیگر با طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به علت مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی مخالفت کرد و این طرح را برای بررسی مجدد به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

basij

طرح حمایت از آمران به معروف در جلسه ششم اسفند شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و ایرادات متعددی در شش ماده به مجلس اعلام شد.

پیش‌تر نیز شورای نگهبان با طرح حمایت از آمران به معروف به سبب مغایرت‌ با قانون اساسی مخالفت کرده بود.

مجلس شورای اسلامی پس از اعمال برخی اصلاحات، این طرح را مجدداً در جلسه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۳به تصویب رساند. شورای نگهبان این هفته برای بار دوم با طرح تصویب شده از سوی نمایندگان مجلس مخالفت می‌کند.

دولت ایران بارها از مجلس خواسته بود تا از تصویب این طرح در مجلس صرف‌نظر کند.

محالفت‌ها با طرح حمایت از آمران به معروف

بر اساس طرح مذکور کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند، مورد حمایت قانون قرار خواهند گرفت.

پس از نخستین مخالفت شورای نگهبان با این طرح، میرهادی قره سید رومیانی، سخنگوی کمیسیون نماینده تبریز، در گفتگو با «خانه ملت» تصریح کرده بود که شورای نگهبان ۱۴ ایراد قانون اساسی به این طرح وارد کرده است.

قره سید رومیانی، نماینده تبریز توضیح داد که عمده ایراد این شورا به تداخل وظایف کمیته امر به معروف با دیگر سازمان‌ها و نهادهایی است که قانون اختیار این وظایف را بر عهده آنان گذاشت. او از مجلس به علت شتاب‌زدگی در تصویب طرحی انتقاد کرده که دارای ایرادات و اشکالات متعددی بوده است.

با توجه به ایرادهای اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان در هفته اخیر، به نظر می‌رسد که اغلب تذکرات شورای نگهبان به این طرح کماکان پا برجاست.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان