معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاکید کرد: علت خودکشی مادران باردار در استان باید ریشه‌یابی و علت‌یابی شود.

“امیدعلی حاجی‌پاپی”، در جمع خبرنگاران افزود: مرگ‌ومیر مادران یک شاخصی است که از نظر جهانی روی آن حساب می‌شود.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون 11 مورد مرگ‌ومیر مادران باردار در لرستان را داشته‌ایم، تصریح کرد: شاخص‌های مختلفی در میزان مرگ‌ومیر مادران دخالت دارند که یک قسمت از آن به مراقبت‌های قبل از بارداری، حین و بعد از بارداری و زایمان برمی‌گردد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعلام کرد: 5 مورد از 11 مورد مرگ‌ومیر مادران باردار مربوط به خودسوزی بوده است!

وی با اشاره به اینکه خودسوزی و خودکشی علت‌های فراوانی دارد، یادآور شد: هر مورد مرگ‌ومیر مادران را در حال علت‌یابی هستیم؛ خودسوزی چندعلتی است و کاهش آمار آن کار ساده‌ای نیست.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تمام مادران باردار تحت پوشش پزشک خانواده هستند، یادآور شد: اما تمام مادران باردار تحت پوشش روان‌پزشکان نیستند؛ خودکشی‌ها در حین بارداری علت‌های متفاوتی دارد که باید تک‌تک بررسی شوند البته در مواردی هم ممکن است تخلف پزشک باشد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان