جامعه > خانواده – یکی از مهمترین راه حل های کلیدی میتواند این باشد که در قانون سهم مالی زن از زندگی مشترک دیده شود.

مدتی است بحث بالا بودن مهریه ها و این که باید برای حل این مشکل چاره ای اندیشید تا ازدواج جوانان سهلتر شود دوباره مطرح شده است. در این رابطه توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان معتقد است: این که چرا مهریه ها بالاست، سوالی است که باید به طریق علمی با تحقیقات و مطالعات بررسی شده و به آن پاسخ داده شود. بعد مبتنی بر همان پاسخ ها در جهت رفع مشکل، عالمانه و کارشناسانه در جهت رفع علل و عواملی که باعث بالارفتن مهریه ها هست اقدام شود.

او با اشاره به این که “دلایل و عوامل و ریشه ها را هم نه می توان بر اساس حدس و گمان در نظر گرفت و نه گزینشی نگاه کرد” ذکر میکند: مثلا یکی علت الف را بگیرد دومی علت ب را سومی علت ج را و به همین ترتیب راه حل بدهد. این برخورد همان بوده که تا کنون با این موضوع شده و به همین دلیل مشکل به قوت خود باقی است. لازم است کلیه عوامل و دلایل را با نسبت درصد اهمیت و تمرکز خانواده ها بر آن به دست آورد تا مورد استفاده مراکز سیاستگذار و قانونگذار و اجرا و فرهنگساز قرار بگیرد.

این فعال حقوق زنان معتقد است: یکی از مهمترین راه حل های کلیدی این است که در قانون سهم مالی زن از زندگی مشترک دیده شود و حقوق مالی زن قانونا به او داده شود. این امر نقش مهمی در پایین آمدن مهریه ها خواهد داشت. با تصویب قوانینی که زن را در بخشی از اموال و پس اندازی که در اثر زندگی و کار مشترک به دست آمده سهیم می کند، این مشکل رفع می شود. نه تنها در وقت طلاق و مرگ بلکه زن به عنوان کسی که کار انجام می دهد باید که بتواند بر اموالی که از کار خود حاصل شده حق تصرف، انتخاب و تصمیم گیری داشته باشد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان