ایلنا: در حالي كه رئيس‌جمهوري در طول يك سال اخير، در سخنراني‌ها و اظهارنظرهاي خود با اصرار اعلام مي‌كند كه به شدت با شعار دو بچه كافي است، مخالف و معتقد است كه این شعار فرمول انقراض یک ملت است نه بقای آن، معاون پژوهش‌هاي فرهنگي و اجتماعي مركز تحقيقات پژوهش‌هاي استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گويد بر اساس تحقيقاتي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شده است، نبايد شعار دو بچه كافي است كنار گذاشته شود و تئوري افزايش جمعيت در ايران با محاسبات دقيق علمي رد شده است.

سيدرضا صالحي اميري‏‌، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با نظر رئيس‌جمهوري در رابطه با شعار دو بچه كافي نيست و بايد به دنبال افزايش جمعيت در ايران باشيم، گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با تئوري رئيس‌جمهوري در رابطه با افزايش جمعيت تحقيقاتي انجام داده است و بر اساس اين تحقيقات به اين نتيجه رسيده است كه به هيچ‌وجه نبايد سياست‌هاي كنترل جمعيت در ايران كنار گذاشته شود و پژوهشگران مجمع تشخيص مصلحت نظام‏، افزايش جمعيت در ايران را به عنوان يك راهبرد منطقي براي حل مشكلات رد كرده‌اند.

معاون پژوهش‌هاي فرهنگي و اجتماعي مركز تحقيقات پژوهش‌هاي استراتژيك در پاسخ به اين سوال كه آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند از نظر جايگاهي، اگر تشخيص دهد كه سياست رياست جمهوري در رابطه با مسائل مرتبط به خانواده از جمله مساله افزايش جمعيت در ايران صحيح نيست بر آن اعمال نظر كند ‏‌يا خير، گفت:‌ ما در جايگاهي قرار داريم كه فقط مي توانيم نتايج تحقيقات خود را به اطلاع مسئولان و رئيس جمهوري برسانيم و يا در قالب سياستگذاري مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كنيم و نمي‌توانيم به طور مستقيم در سياست‌هاي دولت دخالتي داشته باشيم.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان