خبرگزاري بين المللي زنان “ايونا” : معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اقدامات امنیتی برگزاری آزمون دستیاری، گفت: در این دوره آزمون از مکانیسم بانک سوال استفاده می‌شود تا از این طریق میزان خطاها به حداقل کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاري زنان ؛ دکتر محمد علی محققی با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای برگزاری آزمون دستیاری، گفت: هر چند آزمون دستیاری سال گذشته دچار چالش‌های شدیدی شد؛ اما تا کنون وزارت بهداشت آزمون‌های متعددی برگزار کرده است که هر کدام حساسیت خود داشته است و این آزمون‌ها بدون هیچ حاشیه‌ای برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه فضای آزمون جدید دستیاری در خصوص سهمیه متفاوت از سال گذشته است، اظهار کرد: در این دوره آزمون، برخی از سهمیه‌ها چون سهمیه زنان حذف و سهمیه مازاد بر مناطق محروم10 درصد شده است.

وی با تاکید بر اینکه محدود کردن سهمیه‌ها امکان رقابت آزاد را بیشتر فراهم می‌کند، در خصوص میزان ظرفیت این دوره آزمون، تصریح کرد: ظرفیت‌ها بر اساس نیازسنجی انجام می‌شود که از این طریق ظرفیت برخی از رشته‌ها محدود، بعضی از رشته‌ها ثابت و بعضی از رشته‌ها بر اساس نیاز افزایش ظرفیت دارند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با بیان اینکه تلاش می‌شود از انتقادها و اعتراضات آزمون گذشته برای ارتقاء کیفیت آزمون استفاده شود، اظهارکرد: همچنین در این دوره آزمون از مکانیسم بانک سوال نیز استفاده می‌شود، چرا که وقتی منابع برگزاری آزمون متنوع باشد نه تنها موجب افزایش کیفیت می‌شود؛ بلکه میزان خطاها هم به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.

محققی در خصوص تمهیدات امنیتی آزمون‌های مختلف وزارت بهداشت، گفت: تقریبا بعد از آزمون دستیاری کلیه آزمون‌ها در قرنطینه کامل برگزار شده است، بنابراین آنچه که منطقی است باید رعایت شود. وی با اشاره به ایجاد تحول در آزمون دستیاری، خاطرنشان کرد: اصلی ترین موضوع در آزمون دستیاری بحث تحول در آزمون است، چرا که نباید یک آزمون تستی چند گزینه‌ای تمام سرنوشت داوطلب را تعیین کند و در این راستا باید از تجربیات معتبر سراسر دنیا استفاده ‌و مورد توجه قرار گیرد.

محققی با بیان اینکه بحث تحول در آزمون دستیاری در شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: به دلیل حساسیت موضوع این طرح در سال جاری اجرا نمی‌شود و با یک سال تاخیر اجرایی خواهد شد و بر اساس آن در دوره‌های بعدی درصدی از معدل کل داوطلب، نمره پیش کارورزی و علوم پایه در نتایج نهایی موثر است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه با تنوع بخشی احتمال خطای آزمون کاهش می‌یابد، اظهار کرد: تلاشهای وزارت بهداشت برای برگزاری آزمون در نهایت امنیت کاملا منطقی است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان