الهيان به خبرگزاري زنان خبرداد :

خبرگزاري بين المللي زنان “ايونا” : نمايندگان زن مجلس شوراي در نامه اي خطاب به رييس جمهور خواستار رسيدگي به وضعيت معيشت زنان بدسرپرست در طرح هدفمند كردن يارانه ها شدند .

به گزارش خبرگزاري زنان ؛ در اين نامه كه در اختيار خبرنگار پارلماني خبرگزاري ايونا قرار گرفت خطاب به احمدي نژاد آمده است : يكي از نقاط ابهام نمايندگان مجلس و نگراني خانم هاي نماينده در رابطه با اجراي كارآمد طرح هدفمند كردن يارانه ها وضعيت معيشتي خانواده هاي بدسرپرست مي باشد.
در ادامه اين نامه آمده است : از آنجا كه مبلغ واريزي به حساب خانوار از محل هدفمند سازي يارانه ها به حساب سرپرست خانوار واريز مي گردد ، خانواده هايي كه مشمول تعريف خانواده بدسرپرست قرار مي گيرند دچار چالش و مشكل جدي شده و زنان و كودكان در اين خانواده ها بيشترين آسيب را متحمل مي گردند.
خواهشمندم دستور فرمائيد راهكار و پيش بيني دولت محترم در اين راستا به اطلاع افكار عمومي و مردم عزيز رسانده شود و رسانه ها در اين خصوص اطلاع رساني و روشنگري وسيعتري داشته باشند و ساز و كاري براي رسيدگي به مشكلات زنان بدسرپرست در اين رابطه در نظر گرفته شود .
ضمنا همانطور كه در مشروح مذاكرات قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز مطرح نموده ايم كودكان و نوجوانان در مناطق محروم بيشترين نياز را به حمايت تغذيه اي دارند.لذا تقاضا مي گردد از محل اعتبار قانون هدفمند كردن يارانه ها اعتباري به مدارس مناطق محروم جهت ارائه شير و يا ميوه و ويتامين و مواد معدني به صورت رايگان به اين مدارس و دانش آموزان مناطق محروم اختصاص داده شود.
فاطمه رهبر – زهره الهيان – نيره اخوان بيطرف – طيبه صفايي – فاطمه آجرلو

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان