خبرگزاري بين المللي زنان “ايونا” : مديرکل ثبت احوال خراسان شمالي گفت: در 9 ماه امسال به ازاي هر 9/9 درصد ازدواج يک واقعه طلاق صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاري زنان ، جعفر گلزاري در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد 9 ماهه اين اداره کل طي سال جاري، تعداد ولادت طي اين مدت را 13 هزار و 788 نفر ذکر کرد و افزود: در اين مدت در سال جاري هر 29 دقيقه يک ولادت صورت گرفته که اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته دو دقيقه بيشتر شده است.

وي تعداد واقعه وفات در سال جاري را سه هزار و 127 واقعه ذکر کرد و ادامه داد: امسال در مدت زمان 124 دقيقه يک واقعه وفات صورت گرفته؛ اين در حالي است که در سال گذشته هر 120 دقيقه يک واقعه صورت گرفت.

وي تعداد ازدواج طي اين مدت را10 هزار و 91 مورد و تعداد طلاق را هزار و 18 مورد برشمرد.

گلزاري افزود: در 9 ماه سال گذشته به ازاي هر 9.6 ازدواج يک واقعه طلاق رخ داده است که امسال به ازاي هر 9/9 ازدواج، يک واقعه طلاق رخ داد.

وي اظهار كرد: نرخ رشد جمعيت استان در سال گذشته 1.67 درصد بوده است که اين ميزان در سال جاري به 1.57 درصد رسيده است.

مديرکل ثبت احوال خراسان‌شمالي جمعيت استان را 865 هزار و 75 نفر بيان کرد و گفت: از اين تعداد 429 هزار و 524 نفر مردان و 435 هزار و 551 نفر زنان هستند.

گلزاري گفت: جمعيت شهري 420 هزارو 262 نفر است که از اين تعداد 211 هزارو 426 نفر مردان و 208 هزارو 836 نفر را زنان تشکيل مي‌دهند.

وي جمعيت روستايي اين استان را 444 هزار و 813 نفر عنوان کرد و افزود: از اين تعداد 218 هزار و 98 نفر مرد و 226 هزار و 715 نفر زن هستند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان